tỷ giá-USD tự do giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp, USD ngân hàng cũng đi xuống