Twitter-Donald Trump yêu cầu tòa án ra lệnh cho Twitter khôi phục tài khoản của mình

Xem thêm