Twitter-Twitter đang đàm phán để mua lại ứng dụng mạng xã hội Clubhouse giá 4 tỷ USD

Xem thêm