tuấn hải-Thiếu gia dính phốt khoác lác từng có phát ngôn 'tự vả' cực mạnh