Tứ Xuyên-Người đẹp 22 tuổi được một chàng trai cứu trong vụ động đất Tứ Xuyên, cô hứa sẽ 'báo đáp' ân nhân và giờ đã có 2 con

Xem thêm