tử vong trên bờ biển-Thi thể người phụ nữ không chồng với vết cắt ở cổ trên bãi biển