Tử vong tại chỗ-Xe bán tải tông gãy lan can, lao xuống ruộng

Xem thêm