Tử vong do nắng nóng-Nghẹn lòng cảnh bé trai cố đánh thức mẹ vừa qua đời do nắng nóng kỷ lục ở Ấn Độ