Tự Long-MC Lại Văn Sâm: 'Nếu tôi nói một điều giả dối thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình'

Xem thêm