Trường THCS Nguyễn Văn Tố-2 thiếu niên bị đánh dã man ở phòng giám thị: Đề nghị sớm khởi tố, xét xử