Trường người ta-Ngồi bàn đầu mà dám 'say sưa', nam sinh được thầy giáo tới tận nơi quạt mát vẫn không chịu tỉnh: 'Lúc ngủ sướng đời, tỉnh dậy chắc hết hồn'

Xem thêm