Trương Minh Nhật-Lý Hải - Minh Hà bức xúc vì vụ kiện đòi bồi thường 4 tỷ từ phim 'Lật Mặt 4'