Trường Hải Auto-Chi tiết Peugeot 2008 bản tiêu chuẩn giá 739 triệu đồng: Thiếu nhiều 'option' nhưng giá tốt, tham vọng đấu Toyota Corolla Cross