Trung tướng Nguyễn Văn Sơn-Cựu trung tướng Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn cùng 6 sĩ quan 'rút ruột' 50 tỷ đồng