Trung tâm y tế Phan Thiết-Đình chỉ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận