Trung tâm kiểm soát bệnh tật-TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang họp khẩn vì có F1 trong khu công nghiệp Amata