Trung tâm kiểm soát-Hà Nội phân bổ hơn 60.000 liều vaccine COVID-19 cho 30 quận, huyện, thị xã

Xem thêm