Trung Quốc-Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo về bệnh nhân nhiễm Covid-19 tới 49 ngày nhưng hầu như không có triệu chứng

Xem thêm