Trùm ma túy El Chapo-Video: Mafia xả 155 phát đạn vào cảnh sát từng bắt giữ con trai trùm ma túy El Chapo