Trừ tà-Giả làm 'thầy trừ tà' thực hiện nghi thức đuổi quỷ, gã đàn ông thất nghiệp dâm ô, hiếp dâm 3 bé gái

Xem thêm