trừ lương-Làm 1 tháng đi muộn 17 ngày bị trừ lương, cô gái trẻ lên than thở chủ quán gây khó dễ khiến dân tình tranh cãi