trốn truy nã đi hát karaoke-Đang bị truy nã vẫn đi hát karaoke 'chui'