trốn khai báo y tế-Bị truy đuổi vì trốn khai báo y tế, hai đối tượng rút dao doạ chém cảnh sát