trốn cách ly covid-19-Người đàn ông rời nơi cách ly đi chơi lung tung