Trộm mỹ phẩm-Người phụ nữ bị phát hiện thuận tay 'cầm nhầm' món mỹ phẩm có giá gần 6 triệu giấu dưới váy