trời nồm-Vì sao trời nồm khiến sàn nhà, đồ vật ẩm ướt?