Trời ẩm rướt-Người Hà Nội phát điên vì mưa phùn nhiều ngày, độ ẩm tới gần 100%