trình duyệt Chrome-Phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Google Chrome, 2 tỷ người dùng bị ảnh hưởng