triều tiên-NÓNG: Triều Tiên bác đề nghị chấm dứt chiến tranh với Hàn Quốc, nói tuyên bố có khả năng 'trở thành giấy vụn'

Xem thêm