triều tiên-KCNA: Triều Tiên ‘không có ý định’ gặp Mỹ để nối lại đàm phán

Xem thêm