triệu người dùng-Mạng xã hội Twitter cân nhắc chuyển sang thu phí người dùng