Triệt phá trường gà-Cảnh sát chèo ghe bắt trường gà ven kênh