trí thông minh-Phát hiện mới: Covid-19 có thể khiến người nhiễm bệnh giảm thiểu trí tuệ