Trẻ nghịch ngợm-Con trai đi vệ sinh xong tay đầm đìa máu, mẹ Hà Nội tá hỏa bế đi viện gấp, nguyên nhân hóa ra do đồ vật các ông bố hay sử dụng