trẻ em chết đuối-Bố mẹ làm ăn xa, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm khi ra ao tắm