trao huy chương cho chuột-Chú chuột được trao huy chương vàng vì dũng cảm dò mìn