tránh nóng-Video: Hàng nghìn người đổ ra bãi biển tránh nóng