trang trần-NS Hoài Linh, Thuỷ Tiên và loạt sao Vbiz bị VTV gọi tên trong phóng sự 'Nghệ sỹ và văn hóa ứng xử', để ngỏ chuyện cấm sóng

Xem thêm