Trăn bò vào nhà dân-Trăn 'khủng' dài 4m bò vào nhà dân để... ăn gà