Trái cây lạ-Dứa ruột hồng, thơm như 'kẹo bông' giá cả triệu/quả