Trà Long-Khánh Vân (Mắt biếc) bức xúc vì bị hãm hại bằng hình ảnh kỳ quái