Trả lời điện thoại-Chồng từ chối chuyện giường chiếu nên vợ gắn máy ghi âm để tìm hiểu nguyên nhân, sự thật được phơi bày sau đó khiến cô sụp đổ hoàn toàn