TP.HCM thực hiện chỉ thị 16-Ảnh: Đường phố Sài Gòn sau 18h vắng lặng như thế nào?