TPHCM giãn cách-Phát thẻ đi chợ cho dân, mua bán ‘đường 1 chiều’, đi không quay lại