TPHCM-Từ 1/8, sinh viên ngoại tỉnh không được đăng ký xe biển Hà Nội, TP HCM?

Xem thêm