TP. Phú Quốc-Phát hiện 5 người thuê tàu nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc với giá 1.200 USD/người