Touch ID-Xuất hiện nguyên mẫu iPhone 4S với Touch ID, thực hư thế nào?