Tottenham-Mourinho có việc mới, Tottenham tiết kiệm được 7 triệu euro tiền đền bù