Tổng thống Ukraine-Tổng thống Ukraine làm theo yêu cầu quái dị của tay súng để cứu 20 con tin: Lên facebook kêu gọi xem phim kinh dị từ 2005

Xem thêm