Tổng thống Putin-Ông Biden gọi ông Putin là 'Tổng thống Trump': Dân Mỹ xôn xao lo lắng

Xem thêm