Tổng thống Philippines-Tổng thống Duterte gặp tai nạn môtô phân khối lớn trong công viên

Xem thêm