tổng thống Pháp đi du lịch-Tổng thống Pháp đưa vợ đi tắm biển bất chấp COVID-19